dog-5753302_1920

Αστική Ευθύνη Ιδιωτών

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο φέρει ευθύνη όταν προξενεί με πράξη ή παράλειψή του, από αμέλεια, σωματική βλάβη ή/και υλική ζημιά σε τρίτο και συνεπώς υποχρεούται να την αποκαταστήσει

Αυτή είναι η έννοια, με απλά λόγια, του νομικού όρου της αστικής ευθύνης, και δεν προσδιορίζεται επακριβώς το είδος και το ύψος των απαιτήσεων που μπορεί να εγείρει κάποιος σε βάρος του υπαίτιου, που προκάλεσε τη ζημιά. Γνωρίζοντας πόσο σημαντική είναι η ασφάλιση της Αστικής σας Ευθύνης για ατυχήματα ή ζημιές που άθελά σας μπορεί να προκαλέσετε σε τρίτους είτε κατά τη διάρκεια της ιδιωτικής σας ζωής είτε με την ιδιότητά σας ως ιδιοκτήτης κατοικίας ή διαχειριστής κτιρίου, σας παρέχουμε τα παρακάτω ολοκληρωμένα προγράμματα:

Προσωπικές και οικογενειακές αστικές ευθύνες
Στην ελληνική κοινωνία, δεν είναι πολύ διαδεδομένη η ασφάλιση της προσωπικής και οικογενειακής αστικής ευθύνης, γιατί εξακολουθούμε να πιστεύουμε στις αξίες άλλων εποχών, όπου, στις μικρότερες τοπικές κοινωνίες, κυριαρχούσαν πιο ανθρώπινες σχέσεις και δύσκολα στρεφόταν ο ένας κατά του άλλου.  

Σήμερα οι συνθήκες έχουν αλλάξει και σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση και τη δυσχερή οικονομική θέση της πλειονότητας, οι απαιτήσεις θεωρούνται φυσιολογικές και ευτυχώς ή δυστυχώς αυξάνονται αλματωδώς οι σχετικές αγωγές. 

Με ένα ασφαλιστήριο «ιδιώτη/ οικογενειάρχη» καλύπτονται όλα τα ατυχήματα που θα μπορούσαν να προκληθούν σε τρίτους κατά την ιδιωτική ζωή καθενός, εκτός της επαγγελματικής του ιδιότητας.
Παράλληλα, καλύπτονται και τα ατυχήματα (σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές) που θα μπορούσαν να προκληθούν από τη σύζυγο και τα ανήλικα παιδιά του οικογενειάρχη αλλά και από το υπηρετικό του προσωπικό ή από οποιοδήποτε πρόσωπο του οποίου έχει την επιμέλεια. Ακόμη καλύπτονται και τα ατυχήματα που θα προξενούσαν συγγενείς (μη τρίτοι σύμφωνα με τον Νόμο) που συγκατοικούν με τον ιδιώτη που ασφαλίζεται. Φυσικά, εξαιρούνται και δεν καλύπτονται σκόπιμες ενέργειες, δηλαδή ενέργειες που προέρχονται από δόλο.

Οι συνηθισμένες βασικές καλύψεις ενός ασφαλιστηρίου αστικής ευθύνης «ιδιώτη/ οικογενειάρχη» είναι οι εξής:

  •        Αστική ευθύνη των προσώπων της οικογένειάς του, που κατοικούν μαζί του και εξαρτώνται οικονομικά από αυτόν,
  •        Αστική ευθύνη από τη χρήση ποδηλάτου,
  •        Αστική ευθύνη από την ιδιοκτησία κατοικίδιων ζώων,
  •        Αστική ευθύνη από τροφική δηλητηρίαση,
  •        Αστική ευθύνη από την κίνηση ως πεζών,
  •        Αστική ευθύνη από τη μετακίνηση ως επιβατών δημόσιου μεταφορικού μέσου,
  •        Αστική ευθύνη από την ερασιτεχνική ενασχόληση με οποιοδήποτε άθλημα, εκτός από εκείνα που έχουν σχέση με οχήματα, σκάφη κ.λπ.,
  •        Αστική ευθύνη από μετάδοση πυρκαγιάς, διαρροής ύδατος ή άλλους κινδύνους που προέρχονται από τις εγκαταστάσεις της μόνιμης ή της εξοχικής κατοικίας του. Επίσης, μπορεί να καλυφθεί η εργοδοτική ευθύνη του ασφαλισμένου, εφόσον βέβαια απασχολεί προσωπικό για εργασίες της κατοικίας του και καταβάλλει εισφορές σε ταμείο κοινωνικής ασφάλισης.

Αστική Ευθύνη Διαχειριστή Πολυκατοικίας
Η ευθύνη που συνοδεύει την διαχείριση της πολυκατοικίας δεν είναι αμελητέας σημασίας. Αντίθετα οι πολλαπλοί κίνδυνοι που ελλοχεύουν κατά την επιτέλεση του έργου του διαχειριστή καθιστούν την εξασφάλιση του έναντι τρίτων κάτι παραπάνω από επιτακτική. Τρίτοι στην ασφάλιση αυτή θεωρούνται τόσο οι επισκέπτες όσο και όλοι οι ένοικοι και ιδιοκτήτες διαμερισμάτων του κτηρίου εκτός του διαχειριστή και της οικογένειας του. Τα τελευταία μάλιστα χρόνια, αυξάνονται με ραγδαίο ρυθμό οι κανονισμοί πολυκατοικιών που προβλέπουν την υποχρέωση της ασφάλισης του διαχειριστή έναντι τρίτων.
Πρόκειται λοιπόν για μια πολύ σημαντική κάλυψη καθώς κατά καιρούς δικαστήρια έχουν εκδώσει αποφάσεις βάσει των οποίων ο διαχειριστής κλήθηκε να αποζημιώσει με αρκετές χιλιάδες ευρώ ζημιές που προκλήθηκαν σε τρίτους. Για παράδειγμα, διαχειριστής πολυκατοικίας κλήθηκε να πληρώσει ένα πολύ μεγάλο ποσό ως αποζημίωση σε ένοικο ο οποίος του άσκησε αγωγή γιατί έσπασε το πόδι του γλιστρώντας σε διαφημιστικά έντυπα που βρίσκονταν στο πάτωμα της εισόδου. Το δικαστήριο έκρινε ότι έπρεπε να είχε φροντίσει να είναι ο χώρος της εισόδου καθαρός.

Επιλέγοντας το κατάλληλο πρόγραμμα από αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρίες της εγχώριας αγοράς, θα μπορέσετε να είστε ήσυχοι ότι σε περίπτωση πρόκλησης ζημιάς σε κάποιον τρίτο, ο μηχανισμός εξυπηρέτησης της Skouras Insurance θα ενεργοποιηθεί άμεσα και με ταχύτατες διαδικασίες θα προχωρήσει στην εκάστοτε αποζημίωση.